Blog: Vroege oogst in Proeftuin Erasmusveld

7 maart '17

Echt winter is het niet geweest, maar voor een eerste oogst is het nog geen tijd – zou je denken. Toch plukt gebiedsontwikkelaar BPD in Proeftuin Erasmusveld, een nieuwe Haagse woonwijk in ontwikkeling, de eerste vruchten van het vele voorwerk dat daar is verricht. Andere vruchten dan gebruikelijk is voor BPD, maar het is dan ook een ándere gebiedsontwikkeling en op een ándere manier duurzaam. Gebiedsmarketeer Hans-Hugo Smit legt uit hoe anders.

Anders duurzaam

Proeftuin Erasmusveld verrijst midden in een ecologische zone in Den Haag. Vanaf de start is duurzaamheid een leidend principe geweest voor de planontwikkeling. Duurzaamheid gaat vaak over vrij technische zaken als energiezuinigheid of waterbergend vermogen. Allemaal zaken die zich redelijk laten meten in normen, percentages en scores. We kunnen ‘BREEAM Outstanding’ zijn,  ‘100% Rainproof’ of zelfs een negatieve EPC bereiken (en dat is positief…).

Hoewel we ook in Proeftuin Erasmusveld op al die fronten hoog willen scoren, streven we primair naar een leefomgeving waar verschillende mensen gezond en prettig samen leven. ‘Gezond’ en ‘samen’ gaan ook over duurzaamheid, maar zijn veel minder technisch en nauwelijks  te vangen in cijfers en normen. Dat heeft ons er niet van weerhouden de afgelopen maanden initiatieven te starten die uiteindelijk wel moeten bijdragen aan een ‘anders duurzame’ leefomgeving.

Erasmusveld

Anders ontwikkelen

De manier waarop we een ontwerpteam hebben geselecteerd voor de eerste fase was nieuw. Via een ontwerpwedstrijd – waaraan meer dan zestig ontwerpteams anoniem meededen – hebben we uiteindelijk een team geselecteerd dat ons het meest kon helpen met het bereiken van onze ambities. Het heeft ons veel nieuwe contacten én inzichten gegeven, voor dit plan maar ook voor toekomstige projecten.

Ook vruchtbaar bleken onze inspanningen om een eerste Tiny House Community in Nederland te starten. Nu ook van de gemeente groen licht is gekregen, is gestart met de bouw van vijf particuliere tiny houses. Niet permanent, noch als toonbeeld van de toekomstige huizen op deze locatie, maar als proeftuin voor ánders wonen. Met de Tiny House-bewoners organiseren we events op de locatie en debatten over gezond, stads en samen wonen. Wie weet schiet een deel van dit nieuwe gedachtegoed wortel en verrijkt dat de voedingsbodem voor verdere planontwikkeling.

Stadsakker!

Over bodemverrijking gesproken: onlangs is ook begonnen met de aanleg van een stadsakker in de proeftuin, volgens de principes van de permacultuur. Dat is een filosofie, die veerkrachtige ecosystemen nastreeft, die batig zijn voor mens én natuur en uitgaat van lokale krachten en mogelijkheden. Straks kan er dus ook letterlijk geoogst en geproefd worden in de Proeftuin.

Erasmusveld

Anders oogsten

De manier waarop we het ontwikkelproces inrichten lijkt wel wat op de permacultuur. Het houdt het midden tussen een uniforme blauwdruk en organische laisser-faire. Voorbereiden en sturen, maar ook kijken wat er opkomt en daarop verder bouwen. Zaaien zonder vooraf vastgesteld beeld van de oogst. En ‘oogst’ ook weer zien als zaadje, als kiem van hopelijk iets moois. Vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van Proeftuin Erasmusveld tot een aantrekkelijke leefomgeving. En vruchtbare bodem voor andere gebiedsontwikkelingen door BPD.

  Bekijk meer nieuws over Proeftuin Erasmusveld
  Wat is de visie op Erasmusveld?