Bouwupdate Gebouw Leyhof #2

18 februari '21

Sinds de laatste bouwupdate van november is er een hoop gebeurd op de bouwplaats van Gebouw Leyhof. De bouw is in volle gang. We delen graag de laatste stand van zaken.

Stand van zaken op de bouwplaats

Ondanks de tussenkomst van het winterse weer circa twee weken geleden verloopt de bouw voorspoedig. Aannemer Van Wijnen werkt aan de ruwbouw van Leyhof. Dat betekent dat het casco (het gebouw geraamte) zichtbaar wordt. Er wordt met circa 40 à 50 personen op de bouwplaats gewerkt. De 3-laagse stadswoningen in het “eerste”-blok zijn ‘’gestort’’. Hierna worden de hoger gelegen appartementen zichtbaar. Naar verwachting zal medio week 8 of 9 het laatste appartement casco van blok 1 gereed zijn.

Daarna wordt direct gestart met het 2e blok. De onderste laag is al ‘’gestort’’. Naar verwachting is blok 2 in week 13 of week 14 op hoogte. Na de realisatie van de ruwbouw van blok 2 wordt vervolgd met blok 3 en 4. Tijdens de ruwbouw worden de houten spouwbladen met kozijnen en beglazing zoveel mogelijk geplaatst, waardoor de voor- en achtergevels van de woningen wind- en waterdicht zijn. Hierdoor is het mogelijk om in maart te starten met het metselwerk. Als alles volgens plan verloopt kan naar verwachting eind maart / begin april worden gestart met de afbouw van de woningen.

De eerste opleveringen starten naar verwachting in het voorjaar van 2022. Uiteraard kunnen aan deze prognose geen rechten worden ontleend.

Volg de bouw!

Inmiddels kan je door middel van een webcam de voortgang van de bouw volgen. Via onderstaande knop is het mogelijk de bouw te volgen.

Volg de bouw
  De visie achter Gebouw Leyhof
  Bekijk de beschikbare woningen