Startpunt voor een driejarig programma

9 februari '18

De ondertekening van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ is het startpunt voor een driejarig programma, waarbij ervaring wordt opgedaan met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de kennis te delen, kunnen innovaties voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet.

Patrick Joosen: “De City Deal is een opmaat naar nieuwe parkeernormen in stedelijk gebied en kan als doorbraak dienen voor toekomstige ontwikkelingen.”

Naast NEPROM en BPD Zuid-West is de City Deal ondertekend door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn en de private partijen Syntrus Achmea, Heijmans, Synchroon, Smart Solar Charging en kennisinstituut ElaadNL.

Leerdoelen Proeftuin Erasmusveld

In elke stad doen de komende drie jaar minimaal twee bouwprojecten mee. In totaal gaat het om de oplevering van meer dan 5.000 woningen en 200 elektrische deelauto’s. Voor Proeftuin Erasmusveld heeft BPD Zuid-West deze leerdoelen geformuleerd:

  • Welke wensen bestaan er vanuit de consument ten aanzien van e-deelmobiliteit bij deze gebiedsontwikkeling?
  • Hoe ontwikkel je een totaal mobiliteitsplan voor toekomstige bewoners bij een gebiedsontwikkeling? Onderdeel hiervan zijn regelgeving, implementatie en kosten-baten analyse;
  • Hoe zorg je er voor dat de toekomstige bewoners gebruik gaan maken, en gebruik blijven maken van elektrische deelmobiliteit?
  • Welke technische ontwikkelingen zijn er om duurzame mobiliteit te integreren bij gebiedsontwikkeling?

De voortgang van het toepassen van elektrische deelauto’s in Proeftuin Erasmusveld, wordt gedeeld met de groep van de City Deal. Ook wordt een bijeenkomst op locatie georganiseerd om ervaringen en bottle necks bij de implementatie met elkaar te delen. Dit alles met het doel elektrische deelauto’s bij stedelijke gebiedsontwikkeling sneller gemeengoed te laten worden.

Achtergrond

De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Hierin werken steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.