Hoog bezoek in Proeftuin Erasmusveld: alle betrokken partijen bij de City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in stedelijke ontwikkeling’ kwamen donderdag 18 oktober kijken in Erasmusveld. Om te leren van het mobiliteitsplan dat BPD voor de nieuwe wijk maakt.

Bewust Anders Wonen

22 oktober '18

Wonen in Proeftuin Erasmusveld is kiezen voor bewust omgaan met de natuur en het milieu. Ofwel: bewust anders wonen. Minder eigen autobezit hoort daar ook bij. Het delen van elektrische auto’s, -fietsen en betere toegang tot openbaar vervoer is onderdeel van het duurzame mobiliteitsplan dat bewoners bij de aankoop van hun woning aangeboden krijgen.

Samen nadenken over duurzame mobiliteit

In co-creatie sessies met toekomstige bewoners van Erasmusveld is er gezamenlijk nagedacht over het aanbieden van een duurzaam mobiliteitspakket. De potentiële bewoners gaven aan het delen van spullen, vanuit een duurzame gedachte, belangrijk te vinden. Het is beter voor het milieu, en mensen kunnen elkaar op die manier beter leren kennen. Veel mensen die interesse hebben in een woning in Erasmusveld, zijn voorstander van elektrische deelmobiliteit. Het percentage eigen autobezit is dan ook laag en zal verder afnemen door het aanbieden van elektrische deelauto’s.

Mobiliteit als dienst aanbieden

Het milieuvriendelijke mobiliteitspakket wordt als dienst aangeboden bij de aankoop van de woning. Het pakket bestaat uit een aantal vrije ritten met auto, fiets of openbaar vervoer per maand. Zijn er meer ritten gewenst? Dan is het mogelijk om voor een vast bedrag per maand een abonnement af te sluiten, of te kiezen voor betalen naar gebruik. Eenmalige registratie via de smartphone is voldoende. Via de app reserveer je gemakkelijk een auto of fiets. Na het invoeren van de datum, tijd en bestemming geeft de app de beschikbaarheid aan. Het basispakket wordt de eerste drie jaar aangeboden en omvat per woonblok twee elektrische deelauto’s, vijf deelfietsen en laagdrempelig openbaar vervoer.

Bewust anders wonen is een manier van leven

Het aanbieden van deelmobiliteit stimuleert minder eigen autobezit, waardoor er minder vaste parkeerplekken nodig zijn. Hierdoor is het mogelijk om het parkeren uit het zicht onder een daktuin in de woonblokken op te lossen. Zo ontstaat er rondom de woningen veel groene ruimte, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of een rondje kunnen wandelen met de hond. Duurzame vormen van mobiliteit passen bij een bewuste levensstijl. Daar horen ook andere manieren van spullen delen en een zo klein mogelijke ecologische footprint bij. De betrokken partijen bij de City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in stedelijke ontwikkeling’ konden met eigen ogen zien hoe daar in de Proeftuin Erasmusveld nu al mee geëxperimenteerd wordt.

Bewust anders leefomgevingen creëren

Naast de deelmobiliteit wordt in Erasmusveld ingezet op de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en gezond wonen en leven. Alle woningen worden bijvoorbeeld gebouwd zonder gasaansluiting en met zonnepanelen wordt duurzame energie opgewekt. Een energiecoach adviseert hoe bewoners duurzaam met energie om kunnen gaan. Overtollig regenwater wordt opgevangen in wadi’s aan de randen van de wijk en op de daken die met sedum bedekt worden. Regentonnen en infiltratiekratten zorgen voor buffercapaciteit bij hevige regenval. Afvalsorteerstraatjes stimuleren hergebruik van afval en in de woningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen. De bewoners van Erasmusveld kunnen straks een rondje trimmen in het ecologisch lint of hier hun buren ontmoeten. En zelfs in het ontwerp van de woningen is gedacht aan gezondheid: de trap ligt meer voor de hand dan de lift.

Door al bij het creëren van de nieuwe leefomgeving samen met toekomstige bewoners na te denken over allerlei duurzame elementen, kunnen zij straks bewust anders wonen in Erasmusveld.