Geslaagde Fête de la Nature op de stadsakker

24 mei '17

Samen picknicken, een insectenhotel bouwen én een wormencompostbak voor de stadsakker. De Fête de la Nature op de stadsakker afgelopen zondag was een zeer geslaagde dag.

Wormencompost

Zondag 21 mei werd de lente gevierd op de akker. Vanaf 12.00 uur druppelden belangstellenden binnen voor de gezamenlijke picknick. Daarna volgde een grote groep mensen de workshop wormencompost opzetten, gegeven door Menno Swaak van Permacultuurcentrum Den Haag. Dankzij de bezoekers heeft de stadsakker nu een eigen wormencompostbak.

Insectenhotel

Stadsboerin Suzanne, initiatiefneemster van de gezellige middag, bouwde samen met een aantal kinderen een insectenhotel. Hiervoor moest eerst materiaal worden verzameld op het terrein: takjes, stenen, houtsnippers, etcetera. Door verschillende maten gaatjes in de wilgenstammetjes te maken, is het hotel toegankelijk gemaakt voor verschillende insecten om in te kruipen en schuilen.

Een kijkje bij Bernhard en Maria

Natuurlijk zijn omwonenden nieuwsgierig naar wat er zoal gebeurt op het terrein en de Fête de la Nature bood een mooie gelegenheid om eens een kijkje te komen nemen. Zo verwelkomden Bernhard en Maria verschillende belangstellende buren in hun tiny house.

Wormencompostbak op de stadsakker

De stadsakker heeft nu een eigen wormencompostbak

Insectenhotel op de stadsakker
Fête de la Nature op de stadsakker

Verschillende maten gaatjes voor verschillende insecten