Gezond Stads en Samen

3 februari '17

Proeftuin Erasmusveld grenst aan de ecologische zone tussen de Erasmusweg en de Noordweg. Het is van oudsher een stadsrandgebied, dat nu een metamorfose ondergaat. Direct naast de bestaande volkstuinen en sportverenigingen komen tussen de Laan van Wateringse Veld en de Leyweg circa 300 nieuwbouwwoningen, in een leefomgeving die gebaseerd is op de thema’s Gezond, Stads en Samen. Op de locatie worden al initiatieven “geproefd” die aansluiten bij de drie thema’s, zoals stadslandbouw, nature farming, tijdelijke bewoning met tiny houses en circulaire economie, waarbij bestaande materialen uit het gebied worden hergebruikt. Bosch en Slabbers Landschapsarchitecten uit Den Haag is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan. 

Ecologische en recreatieve routes

Rosalie de Boer, ontwikkelingsmanager bij BPD: “Met deze ontwerpwedstrijd wil BPD de deur openzetten voor innovatieve ideeën van (jonge) ontwerpers. Zo heeft het ontwerpteam van Proeftuin Erasmushof met een schetsplan voor de 1e fase met circa 100 woningen, voorgesteld dat bewoners via een Proeftuin-app kunnen meedenken over de gezamenlijke ruimtes. Dit sluit aan op de ontwikkelingen in de deeleconomie.”

Het planontwerp wordt gekenmerkt door getrapte woonblokken met grote buitenruimtes. In de openbare ruimten zijn ecologische en recreatieve routes die voor iedereen toegankelijk zijn. Er bestaan ideeën voor sportroutes, wandelroutes, speelroutes, fruitbomen, zitplekken en picknickbanken. Ook is er een flexibel parkeerdek voorzien, dat bij minder autogebruik in de toekomst een andere functie kan krijgen. Een gezonde levensstijl en betrokken houding zijn kenmerkend voor jong en oud, die in de nieuwe stadswijk willen wonen.

Winnende team Proeftuin Erasmushof

Placemaking

Er zijn al activiteiten op de locatie om het gebied nader te leren kennen. Innovatieve ondernemers en bewonersgroepen, die ervaring hebben met gezond wonen, eten, duurzaamheid en gemeenschappelijke waarden, krijgen de ruimte om samen te werken. De activiteiten worden via de website www.proeftuinerasmusveld.nl bekend gemaakt. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden. Naar verwachting start BPD in het 4e kwartaal van 2017 met de verkoop van de 1e fase bestaande uit circa 100 woningen. De totale ontwikkeling zal naar verwachting voor 2020 zijn afgerond.

Follow-up ideeënprijsvraag

Team Proeftuin Erasmushof is een van de vier winnaars van de ideeënprijsvraag die BPD samen met Architectuur Lokaal heeft uitgeschreven. In totaal hebben 64 teams meegedaan. De vier winnende teams hebben hun prijsvraaginzending uitgewerkt tot een schetsontwerp voor de eerste fase in het noordelijke deelgebied. Het plan van ontwerpteam Proeftuin Erasmushof wordt door BPD verder uitgewerkt. 

Bekijk hier de prijsvraag video

De ontwerpwedstrijd en uitreiking van de ontwerpprijs is in beeld gebracht. Bekijk hier de video: