Rondleiding op locatie voor ideeënprijsvraag

29 augustus '16

Deze middag was onderdeel van de ideeënprijsvraag waarin gevraagd wordt om een overkoepelende visie op Proeftuin Erasmusveld, uitgaande van de kernwaarden ‘gezond’, ‘stads’ en ’samenleven’. De visie geeft weer hoe de uitwerking van de drie kernwaarden past bij het type bewoners van het gebied. Naast de rondleiding werd een toelichting gegeven op het plan, de procedure en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het verslag en de antwoorden op de vragen zijn beschikbaar via de website van Architectuur Lokaal.

Wie heeft het beste idee?

Voor Erasmusveld is BPD op zoek naar een enthousiast ontwerpteam met affiniteit met de thema’s duurzaamheid, gezondheid en collectiviteit. Alle informatie over het verloop van de prijsvraag is te vinden in het reglement Open Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag. De inzendtermijn sluit op 30 september om 12:00 uur. De prijsvraag verloopt geheel digitaal via http://arch-lokaal.nl/open-oproep-proeftuin-erasmusveld/