Stadsakker Proeftuin van start!

22 februari '17

Zaterdag 11 maart gaat er écht wat gebeuren in Proeftuin Erasmusveld! Met een klein leger aan enthousiaste vrijwilligers wordt die dag een start gemaakt met de aanleg van een stadsakker. Lees mee en geef je ook op om mee te helpen!

Wat gaan we doen 11 maart?

In het kader van de thema's gezond, stads en samen, die bepalend zijn voor Proeftuin Erasmusveld, worden in aanloop naar de definitieve ontwikkeling van het gebied innovatieve initiatieven georganiseerd op de locatie. Zoals de aanleg van een stadsakker! En er ligt een hoop werk om van het voormalig volkstuinencomplex een echte stadsakker te maken. Activiteiten die voor zaterdag 11 maart op de planning staan zijn onder andere groentebedden aanleggen, een compostbak bouwen, rabarber planten en stammetjes zagen. En dat werken in de buitenlucht maakt hongerig, dus natuurlijk is er ook ruimte voor een heerlijke biologisch verantwoorde lunch voor de harde werkers!

Ik wil meedoen!

Heb je groene vingers (of wíl je groene vingers) en wil je je steentje bijdragen aan het verbouwen van meer gezond voedsel in eigen stad? Je kunt je als vrijwilliger opgeven op de NLdoet website voor zaterdag 11 maart van 09.30 tot 16.00 uur. 

proeftuin Erasmusveld

Bereikbaarheid

Noordweg 76, 2548 AC Den Haag. Ben je met de fiets? Rij dan rechts door het witte hek langs het woonhuis het terrein op. Je kunt je fiets bij de loods parkeren. Ben je met de auto? Rij dan vanaf de Noordweg links door het hek het parkeerterrein op.

proeftuin Erasmusveld

Wie organiseert dit?

Deze actie is een samenwerking tussen Stichting Lokaal Voedsel Den Haag, stadsboerin Suzanne Monnier en WoonpioniersSamen werken we aan een nieuwe, duurzame vorm van gebiedsontwikkeling.

Proeftuin Erasmusveld?

In Proeftuin Erasmusveld ontstaat een nieuwe Haagse stadsbuurt waar gezond en samen leven centraal staan. Een buurt met een herkenbare signatuur, voor de bewuste Hagenaar. Bekijk de visie op Proeftuin Erasmusveld.