Zo duurzaam mogelijk!

De Velden worden in alle opzichten zo duurzaam mogelijk. Bij veel nieuwbouwwoningen hebben energiebesparing en duurzame energie al hoge prioriteit, maar dit plan gaat nog een stap verder. Dit gebeurt aan de hand van deze vier pijlers:

Duurzame energie

Wonen in De Velden betekent energieneutraal wonen in een huis voorzien van duurzame energieconcepten. Alle woningen krijgen warmtepompen, hebben een zeer hoge isolatiewaarde, triple glas, zonnepanelen en een slimme meter. Groene (sedum) daken voorkomen hittestress en bufferen overdadig water. Een energiecoach helpt de bewoners slim om te gaan met energieverbruik.

Klimaatadaptie

De woningen én de openbare ruimten van Proeftuin Erasmusveld zijn bestand tegen wateroverlast en langdurige droogte. Er komt zo min mogelijk bestrating, een vijver, wadi’s, regenwater wordt via regentonnen en plantenbakken opgevangen en er zijn groendaken op bergingen. Bewoners krijgen waterbesparende kranen, douchekoppen en toiletten en daarnaast professioneel advies over een klimaatvriendelijke tuin.

1
2

Circulaire leefomgeving

Bij het bouwen van de woningen wordt duurzaam hout (FSC), isolatiemateriaal en milieuvriendelijk beton gebruikt. Door het gescheiden inzamelen van afval eenvoudiger te maken, kunnen meer waardevolle materialen worden hergebruikt. Als toekomstige bewoner kun je hieraan bijdragen door jouw afval te scheiden. En om het je nog gemakkelijker te maken, werkt de gemeente aan voldoende gescheiden leverpunten.

Gezond wonen & leven

Een gezonde woon- en leefomgeving draagt bij aan een duurzame samenleving. In Proeftuin Erasmusveld is er vanuit de grote ramen van de woningen veel uitzicht op het omringende groen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een natuurlijke omgeving op verschillende manieren kan bijdragen aan de gezondheid van de mens. Goede ventilatie zorgt voor een comfortabel binnenklimaat in de woningen. De warmte in huis, afkomstig van de warmtepomp, is per vertrek regelbaar.

3
4

Natuurinclusief

In Proeftuin Erasmusveld wordt natuurlijk ontwikkeld. Er is ruimte voor mens, plant én dier. Het gebied wordt super groen, met bomen en struiken en er is veel water. Ook op de daken komt veel groen. Je woont in een parkachtige setting, die verbonden is met de ecologische zone en een natuurlijke habitat geeft voor planten en dieren. We maken de plek nóg aantrekkelijker voor bepaalde dieren, bijvoorbeeld door nestkasten voor vogels in de gebouwen te integreren.

Sociale duurzaamheid

Sociaal contact met buren, bekenden en ‘’vreemden’’ is een noodzakelijke voorwaarde voor gezond stedelijk samenleven. Proeftuin Erasmusveld biedt ruimte voor ontmoeting. De openbare ruimte wordt een plek van bewoners. Zo ontmoet je elkaar in de binnenhoven tussen de gezinswoningen, langs de natuurpromenade of bij de vijver. Mensen uit de wijk, maar ook mensen uit de directe omgeving, worden door verbindende fiets- en voetpaden uitgenodigd, zich door het gebied te bewegen.

5
6
  De ontwerpers aan het woord
  Duurzaamheid in De Velden