Ben of word jij een duurzame woonpionier?

28 juni '21

In Proeftuin Erasmusveld is gekozen om natuurinclusief te ontwikkelen en te bouwen. Een van de speerpunten is het verhogen van de biodiversiteit. We creëren naast wonen een zo optimaal mogelijke omgeving voor het leven van planten, dieren, micro-organismen en ecosystemen. Door de verstedelijking, landbouw en de aanleg van wegen komt er steeds minder plek voor dieren en planten. Om achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan zijn we anders en beter na gaan denken over de inrichting van onze stedelijke gebieden. Biodiversiteit is een belangrijk thema in Proeftuin Erasmusveld.

image alt

Biodiversiteit in de Proeftuin

Biodiversiteit hangt nauw samen met klimaatadaptatie en energietransitie, maar ook met wonen, gezondheid, spelen en sporten, recreatie, water en groenbeheer. In de Proeftuin is bijvoorbeeld gekozen voor vleermuis- en nestkasten in en om de woningen en gebouwen, natuurlijke greppels voor hemelwateropvang, de aanleg van sedum daken, kruidenrijke grasvegetatie en een speciaal beplantings- en beheerplan voor waardevol groen. Bloemrijke plekken zorgen dat vlinders en bijen het hele seizoen nectar vinden.

image alt

Toekomstbestendig, duurzaam en biodivers

Op deze website vind je informatie en nieuwsberichten over de ontwerp-oplossingen in het gebied, ten behoeve van de klimaatverandering en de zorg voor flora en fauna. De landschaps- en woningarchitecten hebben kritisch nagedacht hoe we - toekomstbestendig - met duurzaamheid en biodiversiteit in het gebied om kunnen gaan. Bewoners kunnen ook een steentje bijdragen en straks met de buren blijven investeren in de duurzaamheid van de eigen woning en van de wijk.

image alt

Zo kan je helpen!

Hoe kun jij biodiversiteit verbeteren? Alle beetjes helpen …..!

  • Als je groene vingers hebt kun je bijvoorbeeld je eigen groenten verbouwen, of straks samen met je buren groente verbouwen in de gezamenlijke buurtkas. Gezond en ook gezellig.
  • Bekijk hoe je straks de biodiversiteit in je privé tuin kunt verbeteren met de juiste beplanting en bloemen en door de aanleg van weinig verharding.
  • Vlinders zijn gek op vlinderstruiken, zonnebloemen en bijvoorbeeld lavendel. En het maakt je tuin kleurrijk.
  • Een insectenhotel is leuk voor de kinderen en waardevol. Het zorgt voor een gezellige bedoening in de tuin. Insecten hebben een nuttige functie: sommige zorgen voor de bestuiving van planten, terwijl andere insecten gek zijn op bladluis. Ze dragen dus bij aan een goed onderhouden tuin.
  • Hemelwater kun je opvangen in een regenton voor het beregenen van je tuin.

Deelplan De Velden is groen, avontuurlijk, biodivers en klimaatadaptief

poster