Bouwupdate De Velden

11 januari '23

De bouwwerkzaamheden van De Velden fase 1 zijn in volle gang. In het najaar van 2022 startte aannemer Van Wijnen de bouw en dus is het tijd voor een update over de gang van zaken. Je leest het in deze bouwupdate.

Bouw vordert gestaag

De aannemer is de afgelopen periode met name bezig geweest met het aanbrengen van de bronnen van de woningen. Ook is het heiwerk uitgevoerd en zijn de paalkoppen gesneld. Zeer recent is er aangevangen met de realisatie van de funderingsconstructie.

Wat gaat er spoedig volgen?

Uiterlijk begin februari wordt gestart met het opbouwen van de casco's, waarna het aanbrengen van de kappen mogelijk is. De eerste werkzaamheden aan de gevels kunnen daarna beginnen.

  Lees meer nieuws
  Neem contact op