Bouwupdate De Velden #2

30 maart '23

De bouwwerkzaamheden van De Velden fase 1 zijn in volle gang. Aan het begin van dit jaar gaven wij je een eerste update van het bouwproces, dus wordt het hoog tijd voor een nieuw bericht.

De vorderingen op een rij

In fase 1 is aannemer Van Wijnen is de afgelopen maanden bezig geweest met het gereed maken van de funderingen van blokken 2.1 en 2.4. Dit is afgerond. De fundering van blokken 2.2 en 4.4 ligt voor een deel. De casco's zijn inmiddels ook geplaatst bij enkele blokken, namelijk 4.1, 4.2, 4.3 en 2.3. Het metselwerk is gestart bij blok 4.1. Hier zijn ook de kappen gelegd, evenals bij blok 4.2. In fase 2 is gestart met het boren van de bronnen.

Wat gaat er spoedig volgen?

Rond de eerste week van juni begint de aannemer met het heiwerk in fase 2. 

  Lees meer nieuws
  Neem contact op