Samen aan de voordeur, de natuur in je achtertuin

Je staat er misschien nooit zo bij stil. Als je een nieuwbouwwoning koopt dan is de locatie waar de woning staat heel belangrijk. Maar ook zijn het ontwerp, de grootte van de woning en je privé ruimte doorslaggevend. In Proeftuin Erasmusveld krijgt de wijk en dan in het bijzonder de openbare ruimte een unieke invulling. Deze wordt onderdeel van jouw persoonlijke leefomgeving. In het nieuwe deelplan De Velden woon je straks namelijk midden in de natuur. Je ziet er geen aangeharkte tuinen, groenstroken en hoven, maar een natuurlandschap waar de bewoners, maar ook plant en dier centraal staan. En dat gaat prima samen. De essentie van het ontwerp dat door bureau RRog uit Amsterdam voor De Velden is gemaakt is ‘samen aan de voordeur, de natuur in de achtertuin’. En dan zal je denken: Wat betekent dit dan? In dit interview met Renzo Veenstra van RRog stedenbouw en landschap ontdek je waarom je echt bewust anders kunt wonen in de stad!

image alt

Gezond, Stads, Samen als uitgangspunt

Renzo Veenstra: “De hoofdthema’s van Proeftuin Erasmusveld - Gezond - Stads - Samen waren het uitgangspunt voor het ontwerpen van zowel de woningen als de openbare ruimte in De Velden. In 2018 en 2019 is de locatie als proeftuin gebruikt voor tiny house bewoners en voor de stadsakker die door een stadsboerin samen met vrijwilligers is onderhouden. Hun andere manier van leven inspireerde ons bij het maken van het ontwerpplan van De Velden. Tiny house bewoners hebben een andere relatie met de buitenruimten van hun “huisje” en een relatie met de natuur. Met meerdere bewoners vormen ze een collectief, maar wel met de mogelijkheid om als individu te kunnen leven. Het zelfvoorzienend leven, samen met je buren behoort tot hun levenswijze. Zij lopen voorop als het gaat om het zoeken naar oplossingen voor de veranderende maatschappij en de klimaatvraagstukken”.

image alt

Natuurlijke verbindingen

Kies je voor een eengezinswoning in De Velden dan woon je straks in een natuurlandschap, een gezonde omgeving waar ruimte is om te bewegen. “Wij hebben een verbinding gemaakt tussen de woningen en de natuur, maar wel met de stad en z’n voorzieningen om de hoek. Bewoners ontmoeten elkaar in een van de vijf binnenhoven aan de voorzijde van het huis, maar - het collectief - is niet dwingend. Rust vind je in je eigen huis en in je privé tuin of op je terras achter het huis. Deze privé ruimte wordt omlijst met openbaar groen en/of water waardoor je je waant in het groen”.

Water is een dragend element in Proeftuin Erasmusveld. Water is leven en is nodig om groenstructuren te laten groeien. “In deze tijd hebben we te maken met extreme droogte en extreme natte perioden. Daar is in het plan over nagedacht. Via greppels laten we het water naar de grotere watergangen lopen. De watergang langs de sportvelden wordt verbreed. De appartementengebouwen in de wijk worden omgeven door watergangen. Door verschillende hoogtes (terpjes) in het landschap kan het water zich verplaatsen. We creëren natuurlijke goten, wadi’s en wiggen tussen De Velden”.

Flora en fauna

“De openbare ruimte van De Velden is ontworpen met de natuur, waardoor het zich snel kan ontwikkelen. Dat betekent dat het groen vanuit de natuur ontstaat. We noemen dat ook wel pioniersvegetatie waar rekening is gehouden met droge en natte vegetatie. Je vindt hier straks lage heesters, hoge heesters en bomen. In het beplantingsplan komen de verschillende types naar voren. Het groen wordt gelaagd opgebouwd. Bomen zorgen voor hoogte, heesters voor privacy, lage heesters zorgen dat dieren leefruimte hebben en de grondbeplanting zorgt dat alles er netjes uitziet en geeft het extra groene gevoel. De natuur zorgt ook voor nestgelegenheden waarin kleine dieren, vogels en vleermuizen kunnen verblijven. Er ontstaat een ecologische structuur waar dieren en planten in relatie tot elkaar staan”.

image alt

Samen het binnenhof ontwerpen

De gemeente Den Haag is straks verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte en het onderhoud van het groen. “De unieke beheerprincipes vanuit de natuur voor de beplanting in De Velden moeten door de gemeente worden overgenomen. We hebben bewust niet de volledige openbare ruimte uit ontworpen. Samen met alle bewoners van De Velden wordt straks nagedacht over de inrichtingsplannen voor de vijf binnenhoven. Die kunnen van elkaar afwijken, afhankelijk waar bewoners behoefte aan hebben. Belangrijk is dat ontmoeten centraal staat en dat er natuurlijke speelplekken gecreëerd worden voor de kleintjes. In het ontwerp hebben we zorgvuldige overgangen en hoogtes van openbaar naar privé aangebracht. De privé achtertuinen liggen iets lager dan het openbare gebied waardoor de groenbeleving optimaal is.

Openstaan voor ontmoeting

Bewoners en bezoekers kunnen elkaar tegenkomen op diverse plekken in het gebied, er zijn avontuurlijke verbindingen, diverse speel- en sportaanleidingen voor jong en oud, plekken waar je elkaar kunt ontmoeten, en dat alles op een ongedwongen manier. Bewoners van De Velden kiezen bewust voor deze manier van wonen. Belangrijk is dat het “samen gevoel” en je ruimte voor privé in balans zijn. Bijzonder is dat je je hier straks buiten woont, midden in de natuur maar in de nabijheid van de stad. Renzo sluit af: “We maken leefomgevingen voor bewoners van de toekomst, waar we in dit unieke geval van de proeftuin de kernwaarden Gezond, Stads en Samen op bijzondere wijze tot uiting laten komen”.

  Lees het interview met de architect
  De visie achter De Velden