Proeftuin Erasmusveld, ecologische schakel tussen Haagse groengebieden

Door heel Den Haag zijn tien ecologische verbindingszones te vinden. De Haagse groengebieden zijn via deze ecologische zones en linten met elkaar en het buitengebied verbonden. Het groen krijgt hier(door) de ruimte om zoveel mogelijk natuurlijk te groeien. Via de ecologische verbindingszones verplaatsen planten en dieren zich gemakkelijk van het ene naar het andere gebied.
De gemeente beheert de ecologische verbindingszones zoveel mogelijk op een natuurlijke manier. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zij de bomen in fasen uitdunt zodat er bomen van verschillende leeftijden staan. Hierdoor valt er genoeg licht op de bodem en kunnen struiken zich goed ontwikkelen. Ook laat de gemeente de natuur meer zijn gang gaan in deze gebieden. Wild en groeiende bloemen en planten krijgen zo meer ruimte. Op deze plekken wordt ook minder gemaaid dan op andere plekken in de stad.

Tussen De Uithof en Wateringse Veldzone

Proeftuin Erasmusveld - onderdeel van de duurzaamste wijk van Den Haag Erasmusveld - maakt deel uit van de ecologische Erasmuszone die verbonden is met park De Uithof en zuidelijker verbinding maakt met de Wateringse Veldzone. Langs de Erasmusweg wordt het gebied in de toekomst mogelijk versterkt met een 4 kilometer lange Erasmusvaart; een nieuwe robuuste waterverbinding die zorgt voor wateropvang waardoor bewoners in de omgeving ‘’droge voeten’’ houden. De vaart biedt meer ruimte voor biodiversiteit, ecologie, waterkwaliteit, recreatie en een gezonde prettige leefomgeving.

Gezond, Stads , Samen

Proeftuin Erasmusveld sluit als duurzame en gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier hier volledig op aan. Voor de nieuwe wijk gelden hoge ambities. Het accent ligt naast duurzame woningen, op gezond bewegen. De voetgangerspaden en het ecolint slingeren speels door het parkachtige gebied en worden niet door wegen doorsneden. De bewoners en flora en fauna staan centraal. Met voedsel- en beweegtuinen worden bewoners uitgenodigd tot gezond gedrag. Op maaiveldniveau en op de daken komt veel groen. Vijvers zorgen voor waterberging. Wadi’s vangen het hemelwater op en leiden het water naar een grotere waterpartij. Centraal in het gebied komt een natuurpromenade waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Evenals in de centrale groene binnenhoven tussen de gezinswoningen.

Samen met je buren

Het faciliteren van ontmoetingen en het sociale aspect van samen wonen in een wijk zijn in Proeftuin Erasmusveld speerpunten. Bewoners kiezen bewust voor een wijk waar je met elkaar deelt en voor elkaar klaar staat. Van de deelauto’s tot en met het realiseren van een buurtkas in de wijk. Bewust Anders Wonen is de combinatie van alles wat Proeftuin Erasmusveld uniek maakt. De samenwerking met de gemeente Den Haag en het uitbreiden van de ecologische zone zijn hier een belangrijk onderdeel van.

Bekijk hier de landkaart met de Haagse ecologische zones. Meer informatie over het beschermen en versterken van de Haagse stadsnatuur vind je hier.