Bijzondere aspecten Proeftuin Erasmusveld

Proeftuin Erasmusveld is in vele opzichten een bijzondere wijk. De manier van ontwikkelen, de wijze waarop de woningen gebouwd worden en natuurlijk het eindresultaat; dit is bewust anders wonen. Bekijk hier de bijzondere aspecten van Proeftuin Erasmusveld.

Natuur-inclusieve wijk

Het is een natuur-inclusieve wijk. Hier wonen niet alleen mensen, maar ook planten en dieren. Samen in en met de natuur. Het vele groen en water in de wijk verhogen niet alleen de aantrekkelijkheid als leefomgeving voor mens, dier en plant, maar draagt ook bij aan de benodigde klimaatadaptatie.  

Energiezuinige wijk

Het is een energiezuinige wijk; zonder gasaansluiting en met zonnepanelen, WKO-installaties en andere slimme en innovatieve ontwerpen en technieken voor minder energieverbruik.  

Autoluwe wijk

Het is een autoluwe wijk; waarin fietsers, voetgangers en OV-gebruikers de overhand hebben. Auto’s –vaak elektrisch, soms deelauto- zijn te gast en worden aan de rand van het gebied – en daarmee uit het zicht- geparkeerd. Wat overblijft is een groene openbare ruimte, die ontworpen is voor mensen en niet voor auto’s.

Gezond wonen

Hier woon je gezonder: gebouwen opgetrokken uit gezonde materialen en met gezond binnenklimaat. In een groene wijk waarin je kan alleen of met anderen kunt sporten, spelen, bewegen en waar je zelf gekweekte groente en fruit kunt eten.

Circulaire wijk

Het is een circulaire én gedeelde wijk; waarin materialen, spullen én ruimte kunnen worden gedeeld en hergebruikt en waardoor je samen (veel) meer doet met (veel) minder.

Inclusieve wijk

Het is een inclusieve wijk; een buurtje in de stad, waar veel uiteenlopende mensen en huishoudens thuis zijn. Ongeacht hun verschillende leeftijd, gezinssamenstelling of persoonlijke achtergrond, delen ze hun liefde voor deze bijzondere plek in de stad en de wens om bewust anders te wonen.

Lees meer over de duurzaamheid in de Proeftuin

Er zijn interviews afgenomen met betrokkenen over hoe duurzaam Proeftuin Erasmusveld is. Klik op een van de banners hieronder en lees meer!

  De deelgebieden in Proeftuin Erasmusveld
  Neem contact op