Autoluwe wijk

Duurzaamheid staat centraal in Proeftuin Erasmusveld. Dat vraagt ook om anders nadenken over mobiliteit. Kunnen we het aantal vervoersbewegingen verminderen? En kunnen de verplaatsingen die nodig zijn op een manier die minder energie verbruikt en het milieu minder belast? Proeftuin Erasmusveld geeft op al die vragen een positief antwoord.

Dat begint al met de locatie. Het is een zogenaamde ‘inbreidingslocatie’ in de stad. In plaats van nieuwe gebieden aan de rand van de stad te bebouwen, wordt met Proeftuin Erasmusveld een bestaand stukje stad voor wonen geschikt gemaakt.  Er hoeft amper nieuwe infrastructuur voor  te worden aangelegd en de nieuwe bewoners kunnen gebruik maken van allerlei al bestaande voorzieningen zoals scholen, winkels en horeca in de buurt. Alle voorzieningen die de stad te bieden heeft liggen als het ware om de hoek waardoor de verplaatsingsbehoefte aanzienlijk wordt verkleind.

Fiets en OV

Maar natuurlijk blijven mensen een grote mobiliteitsvraag houden. Je wilt naar je werk, naar het centrum, of op bezoek bij vrienden elders. Veel van die verplaatsingen kunnen lopend of per fiets, doordat het plan goed verbonden is met fiets- en wandelroutes in de omgeving. Of je pakt de bus of tram. Toegegeven; op dit moment is de bereikbaarheid van Proeftuin Erasmusveld nog niet optimaal. Maar in de nabije toekomst wordt het gebied beter ontsloten per bus en tram. Het centrum wordt dan nog beter bereikbaar, net als de treinstations van Rijswijk, Moerwijk en Den Haag.

Nieuwbouw Den Haag

Auto niet centraal

Natuurlijk is er in Proeftuin Erasmusveld ook plek voor de auto. Maar anders dan bij veel andere nieuwbouwwijken, staat die auto niet centraal. Sowieso wordt autoverkeer binnen het gebied ontmoedigd. Je parkeert de auto in de stallinggarage (bewoners van de woongebouwen) of aan de randen van het gebied, waardoor in het gebied zelf nauwelijks auto’s rijden of staan en er meer ruimte is voor mensen en natuur.

Auto's delen

Bovendien zetten we in op een reductie van het aantal auto’s. Als veel per fiets of OV kan is autobezit voor bewoners minder noodzakelijk. Bovendien voorzien we in een autodeel-systeem tegen een interessant tarief, waardoor je als bewoners wel steeds de beschikking hebt over een auto, als je die nodig hebt. Hoe meer mensen gebruik maken van deelauto’s, hoe minder eigen auto’s (en parkeerplekken) nodig zijn.

Elektrisch rijden

Elektrisch rijden is beter voor schone lucht op straat én voor het klimaat. In Gebouw Leyhof komen naast de elektrische deelauto’s ook openbare laadpalen voor bewoners. Hiermee wordt gebruik van fossiele brandstoffen beperkt en draagt de mobiliteit in Proeftuin Erasmusveld positief bij aan de energietransitie in Nederland duur. Samen met de gemeente den Haag wordt gekeken hoe de mobiliteit en het parkeren in de overige deelgebieden wordt opgelost.

Nieuwbouw Den Haag
Een bijzondere woonwijk! Terug naar het overzicht
Hoe wil jij wonen? Bekijk de deelgebieden