Energiezuinige wijk

Proeftuin Erasmusveld wordt een energiezuinige wijk met energiezuinige woningen. In de wijk wordt energiegebruik geminimaliseerd en de energie die gebruikt wordt is afkomstig van hernieuwbare bronnen. 

Minder energie

Hoe doen we dat? In de eerste plaats door de energiebehoefte te verkleinen. Dat begint bij de oriëntatie van de gebouwen, waarbij maximaal rekening is gehouden met de zon. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van daglicht en zonwarmte, waardoor minder verwarming of elektrische verlichting nodig is. Ook leveren zonnepanelen dan een hoger rendement. 

Nieuwbouw Den Haag

Geen radiatoren

In de tweede plaats gaan we heel zuinig om met de energie die wél gebruikt wordt. Alle woongebouwen en grondgebonden woningen hebben een heel hoge isolatiewaarde, zodat er maar weinig energie verloren gaat. Ook hebben de woongebouwen een mechanische luchttoevoer, waarbij de (koude) inkomende lucht wordt verwarmd met de warmte van afgevoerde lucht. De stadswoningen en grondgebonden woningen in Proeftuin Erasmusveld zijn voorzien van een modern systeem voor Warmte Koude opslag (WKO). Hiermee wordt energie – in de vorm van warmte of juist koude- opgeslagen in de bodem. In de zomer gebruikt het systeem het koele grondwater om het gebouw en de woningen te koelen. In de winter wordt juist opgeslagen warm water uit de bodem gehaald om het gebouw en de woningen mee te verwarmen.

Wel comfort!

Een onderdeel van het WKO systeem is een warmtepomp. Met deze pomp kan elke ruimte worden verwarmd en gekoeld. Ook zorgt de warmtepomp voor het warme (tap)water in elk huis.  De warmtepomp zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een betere warmteverdeling, en aangename koeling in de zomer.  Alle woningen hebben vloerverwarming. Hierdoor zijn er geen radiatoren aanwezig. Door vloerverwarming en –koeling wordt de lucht beter door de woning verspreid. Het is een laag temperatuur-systeem, wat zorgt voor minder energieverbruik dan bij het gebruik van radiotoren.

Niet-fossiele brandstoffen

In de derde plaats zorgen we ervoor dat de energie die benodigd is zoveel mogelijk afkomstig is van niet-fossiele bronnen. De hele wijk is gasloos. Een groot deel van de energie is afkomstig van lokaal opgewekte zonne-energie, die via de zonnepanelen op de daken van de gebouwen wordt verkregen. Op de platte daken van het woongebouw komen zonnepanelen, die energie opwekken. In gebouw Leyhof gaat het om ongeveer 1.000 m2 zonnepanelen. Daarmee zou deze groene bron van stroom een groot deel van de energiebehoefte van de 108 woningen moeten kunnen voorzien. Ook de 125 grondgebonden woningen in deelplan De Velden krijgen zonnepanelen op de daken. Wonen in Proeftuin Erasmusveld betekent wonen met een veel lagere CO2-footprint en dus ook een veel lagere energierekening!

Nieuwbouw Den Haag
Een bijzondere woonwijk! Terug naar het overzicht
Hoe wil jij wonen? Bekijk de deelgebieden