Een inclusieve wijk

In de stad wonen heel veel verschillende mensen vlak bij elkaar. Voor veel mensen is juist die diversiteit aan mensen een belangrijke reden om in een stad te willen wonen. Het ‘anders zijn’ van de ander wordt daarbij gewaardeerd, gerespecteerd of in elk geval getolereerd.

image alt

Diversiteit

Tegelijkertijd zie je – zeker ook in de stad- dat grote diversiteit ook kan leiden tot tegenstellingen. Soms leiden die tot wrijving of botsing, maar veel vaker juist tot vermijden en langs elkaar heen leven. Wat respect voor de ander lijkt is in feite onbekendheid of desinteresse.  

Uit onderzoek blijkt dat divers samengestelde buurten inclusiever en duurzamer zijn. Proeftuin Erasmusveld wil daarom een diverse buurt zijn. Door uiteenlopende woningtypes aan te bieden van uiteenlopende grootte en in verschillend prijsklassen streven we naar een buurtje in de stad, waar veel uiteenlopende mensen en huishoudens een thuis vinden. Ongeacht hun verschillende leeftijd, gezinssamenstelling of persoonlijke achtergrond, delen ze hun liefde voor deze bijzondere plek in de stad en de wens om bewust anders te wonen.

image alt

Contact met je buren

Zou je niet graag willen weten wie je buren zijn? Niet alleen naast elkaar maar tot op zekere hoogte gewoon met elkaar. Niet in een wijk met een optelsom van toevallige individuen, maar in een buurt waar mensen samen-leven. Niet in een buurt waarin iedereen de deur bij elkaar plat loopt of verplicht allemaal “leuke dingen” samen doet. Maar in een wijk waar in privacy weliswaar geborgd en gerespecteerd worden, maar waarin gemeenschapszin en collectiviteit positieve begrippen zijn. Mensen die samen hun woonomgeving willen maken en onderhouden.

Gewoon wonen tussen mensen die je (een beetje) kent. En met wie je af en toe contact hebt, vraagt hoe het gaat en voor wie je misschien een keer iets kunt betekenen. Of zij voor jou. Op iemands planten en post passen tijdens vakantie. Misschien een klusje uitvoeren bij iemand die daar zelf niet handig in is. Elkaars kinderen naar zwemles brengen. En ook sámen dingen aanpakken als je iets in je buurt wilt veranderen. Heel veel dingen kun je prima met buren oppakken en regelen, daar heb je geen gemeentelijke dienst voor nodig.

image alt

Elkaar ontmoeten

Diversiteit in een buurt stelt niet zo veel voor als mensen elkaar niet tegenkomen. In Proeftuin Erasmusveld is volop ruimte om anderen te ontmoeten, als je dat wilt. In Gebouw Leyhof zijn collectieve ruimtes, die bewoners samen kunnen gebruiken. De grondgebonden woningen in deelplan De Velden ligging aan hofjes, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen veilig kunnen spelen. Daarnaast zijn zeker ook in de openbare ruimte veel plekken ingericht op –toevallige of geplande- ontmoetingen tussen mensen, zoals aan het ecolint, aan de centrale natuurpromenade, in de boomgaard, de daktuinen, de pluktuin of het trimparcours

  Terug naar het overzicht
  Bekijk de deelgebieden!