Natuur-inclusieve wijk

Het lijkt er vaak op alsof we in ons dagelijks leven steeds verder van de natuur komen te staan. Letterlijk, omdat we steeds verder moeten reizen om een bos of een wild dier te zien. Of omdat in een gemiddelde woonwijk natuur beperkt is tot een strookje groen langs de parkeerplaats of een kleine struik in iemands achtertuin. Maar ook meer overdrachtelijk. We kunnen het hele jaar door aardbeien eten, we weten amper nog wat stilte is –en met ons kan doen- en zeker in de stad weten kinderen vaak niet eens waar de melk vandaan komt. 

Middenin het groen leven

In Proeftuin Erasmusveld wordt natuurlijk ontwikkeld. Er is ruimte voor mens, plant én dier. Het gebied wordt super groen, met bomen en struiken. Ook op de daken en terrassen komt veel groen. Bovendien staan de woongebouwen en gezinswoningen in een parkachtige setting, die verbonden is met een ecologische zone.

Dieren en planten

Al dat groen vormt niet alleen een mooie leefomgeving voor mensen, het is ook de natuurlijke habitat voor veel planten en dieren. Ook zij zijn in Proeftuin Erasmusveld je buren. Waar mogelijk maken we de plek nóg aantrekkelijker voor bepaalde dieren, bijvoorbeeld door nestkasten voor vogels in de gebouwen te integreren.  

Waterrijke leefomgeving

Natuur is niet alleen groen, maar ook blauw. In Proeftuin Erasmusveld is water een dragend element, zowel functioneel en ecologisch als esthetisch. Een groot deel van de ecologische zone bestaat uit water. Dat draagt bij aan de kwaliteit van je leefomgeving, maar biedt ook een unieke leefomgeving voor bijzondere planten en dieren.

image alt

Regenbestendig

Water en groen dragen ook bij aan een groot waterbergend vermogen van het plan. In de ecologische zone die langs fase 1 loopt, stroomt water. Ook in de rest van het openbare gebied is veel ruimte voor wateropvang, waterretentie en waterberging. Bovendien komt er op de daken - ook onder de zonnepanelen - sedum, dat veel water kan opnemen en zorgt dat regen minder snel in het oppervlaktewater komt. Op zonnige dagen zorgt dit ook voor “koeling” van de zonnepanelen. Proeftuin Erasmusveld is ‘rainproof’. Een flinke regenbui leidt niet tot overstromingen en straten die blank staan. Regenwater wordt in het gebied opgevangen en via wadi’s naar de ecologische zone geleid. Niet alleen wordt zo overbelasting van het rioolstelsel voorkomen, het water in het gebied zorgt ook voor koeling en tegengaan van ‘hittestress’, die elders in steden vaak optreedt. En passant krijg je als bewoner ook nog eens zichtbaar mee hoe de waterhuishouding functioneert. Dat is niet alleen leuk en leerzaam, maar draagt ook bij een hechtere relatie tussen stad en natuur.   

image alt

Zuinig met drinkwater

Wist je dat nog niet eens 1% van het schone drinkwater in Nederland gebruikt wordt voor consumptie? Het meeste schone water maken we direct vuil – via onze wc, douche of wasmachine- of gebruiken we voor onze tuinen. In Proeftuin Erasmusveld kun je bewust anders met schoon water omgaan. In de natte ruimtes van je woning -zoals de keuken en badkamer-  komen waterbesparende kranen en douchekoppen. Die bieden het gebruikelijke hoogwaardige comfort en natuurlijk kun je zo lang douchen als jij wilt, maar als je wilt kun je op deze manier al veel zuiniger met water omgaan. De woningen op de begane grond krijgen bovendien een eigen regenwaterton. Bewoners kunnen zo planten in de tuin met regenwater besproeien zodat drinkwater bespaard wordt.