Proeftuin Erasmusveld
Logo Logo

We hebben geen resultaten gevonden.
Probeer het nog eens met een andere zoekterm of stel je vraag via chat, mail of telefoon.

Vragen over de financiering

Hoe weet ik of ik de woning kan betalen?

Je kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met een financieel adviseur van bijvoorbeeld de Rabobank. In dit gesprek krijg je een goed beeld of je de woning kunt betalen en wat jouw toekomstige maandlasten zullen zijn.

Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben?

Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra je in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Wat als ik mijn hypotheek niet rond krijg, zit ik dan aan de koop vast?

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kun je binnen een periode van 2 maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden. Je kunt dit doen door de ontbinding aan te vragen aangevuld met tenminste 2 afwijzingen van geldverstrekkers.

Wanneer start ik met betalen?

Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvang je van de aannemer een factuur, die je vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. Je kunt betalen uit eigen middelen of de factuur doorsturen aan jouw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorg dragen voor betaling.

Kan ik de woning (deels) met eigen geld betalen?

Ja dat is mogelijk. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk aan de notaris door te geven. Dit in verband met het inplannen van de afspraak voor het passeren van de aktes.

Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik moet betalen als ik een woning koop?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van de woning.

Kan ik ook mijn eigen notaris kiezen?

Dat is alleen mogelijk voor het passeren van de hypotheekakte. Het is dan wel verstandig dat je dit goed afstemt met de projectnotaris.

Wat is bouwrente?

Als je later in een project instapt dan betaal je rente over de reeds vervallen termijnen tot aan de datum van overeenkomen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd en is niet fiscaal aftrekbaar.

Wat is transportrente?

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgesteld in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Door deze garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), is de geldverstrekker zeker dat de lening wordt terugbetaald.

Moet de woning onverhoopt worden verkocht en is de opbrengst lager dan de hypotheekschuld, dan betaalt het WEW de restschuld aan de geldgever. Door deze zekerheid krijg je korting op de hypotheekrente. Dit voordeel kan oplopen tot 0,7 % per jaar, waardoor je honderden euro's per jaar kunt besparen. De maximale hypotheek voor aankoop is in 2018 € 265.000 (100% van de marktwaarde). De maximale hypotheek bij oversluiten is € 265.000, inclusief bijkomende kosten. Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 280.900 (106% van de marktwaarde).

Bij het woningaanbod (kenmerken) op onze site staat altijd vermeld als de prijs van een woning binnen deze prijsklasse valt.

Ik heb nog een woning te verkopen, zijn er voor mij mogelijkheden om dubbele lasten te voorkomen?

Dubbele maandlasten zijn niet of nauwelijks te voorkomen. Je betaalt al een gedeelte van de koopsom tijdens de bouw en daarvoor betaal je een vergoeding aan de geldverstrekker. De dubbele maandlasten zijn wel fiscaal aftrekbaar met een maximum van 2 jaar.

Wat zijn de financiële voordelen van het kopen van een nieuwbouwwoning t.o.v. een bestaande woning?

Bij de financiering van een nieuwbouwhuis krijg je een aantal voordelen. Zo kan je voor de financiering van jouw nieuwe huis meer lenen dan voor de meeste bestaande woningen.

Omdat de overheid energiezuinigheid wil stimuleren is afgesproken dat kopers van woningen die energiezuinig zijn, extra financieringsruimte krijgen in de hypotheek die ze willen afsluiten. En dat kan fors oplopen.

Zo heb je bij een nieuwbouwhuis standaard € 9.000 meer financieringsruimte, bij een nul-op-de-meter woning is dit zelfs € 25.000.

Daarnaast hebben de hypotheekverstrekkers vaak ook eigen regelingen om energiezuinigheid te stimuleren. De Rabobank kent sinds kort de Rabo GroenHypotheek voor woningen met een EPC lager dan 0,26. Verder koop je een nieuwbouwwoning 'vrij op naam'. Dit betekent dat de meeste extra kosten voor de bouw en overdracht van huis en grond al is verwerkt in de prijs van het huis zelf. Voorbeelden zijn de notariskosten voor de overdracht van het nieuwe huis en makelaarskosten. Dit levert je al snel een paar duizend euro op.

Vragen over het gebied

Wat wordt de sfeer van het gebied?

In Proeftuin Erasmusveld is ruimte voor mens, plant én dier. Het gebied is super groen. De woningen en woongebouwen komen dus in een groene omgeving. De openbare ruimte is autoluw en er is veel openbare ruimte om te ontspannen. Er zijn veel (vaak oude) bomen en struiken. De gebouwen staan in een parkachtige setting, die verbonden is met een ecologische zone. De daktuin van het eerste gebouw loopt op een mooi ontworpen en logische manier over in de groene openbare ruimte om het gebouw richting de ecologische zone. En last but not least is er ‘groen’ in de vorm van (collectieve) moestuinen. Plekken waar je als bewoner je eigen groente en fruit kunt kweken. Doordat auto’s aan het zicht zijn onttrokken, ervaar je nog meer dan anders dat je in een groene oase in de stad woont. 

Blijven de volkstuinen bestaan?

Een deel van Proeftuin Erasmusveld wordt gerealiseerd op de plek waar voorheen twee volkstuincomplexen stonden. De voormalige volkstuinhuisjes en een deel van het oude groen zijn verwijderd. Het groen en vrijgekomen afvalmateriaal is zoveel mogelijk hergebruikt op de huidige locatie, die tijdelijk wordt gebruikt door 5 tiny house bewoners. Ook is een tijdelijke stadsakker op locatie gerealiseerd. Stadsboerin Suzanne Monnier verbouwt samen met vrijwilligers seizoensgroenten op basis van permacultuur. 

Is er openbaar vervoer in de omgeving?

Proeftuin Erasmusveld is goed bereikbaar met de bus en de tram. Vanaf Proeftuin Erasmusveld fiets of loop je in 5 a 10 minuten naar de tramhalte aan de Laan van Wateringse Veld waar je tramlijn 16 naar Den Haag kunt pakken. Zowel op de Laan van Wateringse Veld, Leyweg en Erasmusweg rijden bussen richting het stadscentrum en richting Delft. NS Station Rijswijk is binnen 15 fietsminuten te bereiken en Station Den Haag Moerwijk in 10 minuten. Bekijk ook de pagina Bereikbaarheid

Waar kan ik informatie vinden over de buurt?

Proeftuin Erasmusveld ligt in stadsdeel Escamp tussen de wijken Wateringse Veld en Morgenstond. De gemeente Den Haag heeft een eigen website: www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen/escamp.htm waar informatie over het stadsdeel te vinden is. Onder het kopje Voorzieningen op deze website vind je meer informatie over het aanbod in en rondom deze nieuwe wijk. 

Welke voorzieningen zijn er voor scholen en kinderopvang in de buurt?

In Proeftuin Erasmusveld zelf komen geen scholen, maar educatieve voorzieningen, van kinderopvang tot basis- en middelbare scholen liggen in de buurt en zijn goed te bereiken. Zeker met openbaar vervoer of fiets.

Welke sportvoorzieningen zijn er in de omgeving?

Direct naast Proeftuin Erasmusveld is de sportaccommodatie van de voetbalvereniging SVH / Celeritas. Hockeyclub Wateringse Veld is sinds 2017 gevestigd op de hoek van de Leyweg en Noordweg, het is een multifunctionele accommodatie op het oude Celeritas-terrein.

Zijn er in de directe omgeving al voorzieningen zoals winkels en horeca aanwezig?

Erasmusveld ligt erg centraal. Met winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk en Leyweg in Den Haag, het hart van Wateringse Veld en de dorpskern van Wateringen niet ver weg, zijn er veel winkels en restaurants in de buurt. In Proeftuin Erasmusveld zelf komen geen winkels. Wel zijn er plannen voor een paviljoen midden in de wijk. Wat daar precies in komt, is nog niet bekend en zal - mede in overleg met toekomstige bewoners - nader worden bepaald.

Wat wordt er naast het project gebouwd? Omliggende bebouwing?

Proeftuin Erasmusveld maakt deel uit van Erasmus Veld, een modern, comfortabel en duurzaam woongebied, met een klimaatbestendige openbare ruimte met veel groen en zo weinig mogelijk bestrating. Een gezellige nieuwbouwwijk met bewoners die er voor kiezen om niet naast maar met elkaar te leven. In totaal komen er in Erasmus Veld circa 800 woningen, waarvan er circa 350 in Proeftuin Erasmusveld worden gebouwd. 

Waar kan ik me inschrijven zodat ik op de hoogte blijf?

Onderaan elke pagina op deze website kun je je e-mailadres achterlaten. Je wordt dan door middel van e-mailnieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van dit nieuwbouw project.

Vragen over de wijk

Waarom heet het project Proeftuin Erasmusveld?

Een proeftuin is een plek waar nieuwe ideeën en concepten worden beproefd en getest. En dat is zeker het geval bij Proeftuin Erasmusveld. De duurzame stadswijk die we voor ogen hebben is niet alleen toonaangevend op het gebied van duurzame, energiezuinige gebiedsontwikkeling maar ook als het gaat om delen van collectieve voorzieningen. In de aanloop naar de uiteindelijke ontwikkeling organiseren we op en rond de locatie verschillende activiteiten en evenementen om samen met potentiële bewoners te onderzoeken welke ideeën er leven bij belangstellenden en in pilots te onderzoeken welke ideeën het meeste kans van slagen hebben. Ook daarom spreken we van Proeftuin Erasmusveld. Voor bewoners van de nieuwe wijk is gezond eten vanzelfsprekend. Er zal ruimte worden ingeruimd voor het zelf verbouwen van fruit en groente. Dat past natuurlijk ook goed bij het rijke volkstuinverleden van deze plek. En dan samen met je buren genieten van zelfgemaakte appelmoes of aardbeien. Ook in letterlijke zin woon je hier straks in een ‘proef-tuin’.

Is Proeftuin Erasmusveld de nieuwe naam van de wijk?

Proeftuin Erasmusveld is de naam van het BPD-project dat ontwikkeld wordt in de Erasmuszone van Den Haag. De Erasmuszone is een langgerekte groene strook –met water- langs de Erasmusweg, tussen de Lozerlaan en Station Moerwijk. Deze groene zone vervult een belangrijke rol in de ecologische structuur van de regio Haaglanden. De naam Proeftuin Erasmusveld zal straks mogelijk verdwijnen als de plannen voor de nieuwe wijk verder vorm krijgen. De stadswijk kan een geheel nieuwe naam krijgen of verder gaan onder de naam Erasmusveld.

Hoeveel woningen worden er in de wijk gerealiseerd?

In Erasmusveld worden door BPD uiteindelijk zo'n 350 woningen ontwikkeld. Dat worden vooral appartementen en stadswoningen, maar andere typen zijn ook mogelijk.

Wat voor soort woningen komen er in de wijk?

Dat worden vooral appartementen en stadswoningen, maar andere typen zijn ook mogelijk.

Komen er ook huurwoningen in het aanbod? En zo ja, wie is de verhuurder?

In Proeftuin Erasmusveld worden overwegend koopwoningen ontwikkeld. Maar er zullen waarschijnlijk ook sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De menging van verschillende woningtypen, prijsklassen en eigendomstypen sluit aan bij de ambitie een duurzame wijk te maken waar verschillende mensen prettig met elkaar samenleven.

Op dit moment is het nog niet bekend welke corporatie deze woningen zal beheren. Meer informatie over de huurwoningen in Proeftuin Erasmusveld is daarom niet te geven. Voor meer informatie over sociale huurwoningen kunt je het beste contact opnemen met de gemeente Den Haag en woningcorporaties in stadsdeel Escamp.

Zijn er ook starterswoningen gepland?

Er zijn geen specifieke starterswoningen in Proeftuin Erasmusveld gepland.

Worden er ook sociale koopwoningen gebouwd?

Dat is nog niet bekend. Mogelijk komen in de latere fasen van het plan sociale huurwoningen. 

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Het parkeren is opgelost onder de woningen, in een zogeheten stallinggarage. 

Komen er nieuwe wegen in de wijk?

Het is een compleet nieuwe wijk dus met nieuwe (autoluwe) straten. 

Hoe 'duurzaam' en 'collectief' is Proeftuin Erasmusveld?

Duurzaamheid en collectiviteit zijn belangrijke begrippen in Proeftuin Erasmusveld. Duurzaamheid staat in Proeftuin Erasmusveld voor bewust en toekomstbestendig wonen. Natuurlijk zijn de woningen dus zo energiezuinig mogelijk en is er bijvoorbeeld veel ruimte voor waterberging. Maar duurzaamheid heeft ook betrekking op zorgvuldig omgaan met dat wat er al is. Bestaande bomen en struiken zullen zoveel mogelijk worden behouden of herplant. Sloopmateriaal van de volkstuincomplexen kan een onverwacht nieuw leven krijgen als basis voor kunstwerken in de openbare ruimte of misschien wel speeltoestellen.

Veel zaken die met energie en duurzaamheid te maken hebben zijn beter en goedkoper te organiseren als ze niet per woning, maar per buurt worden georganiseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor alternatieve energievoorzieningen als warmte-koude-opslag. Onderzocht wordt in hoeverre dergelijke zaken in Erasmusveld collectief kunnen worden geregeld. Collectiviteit kan ook tot uiting komen in het delen van andere zaken. In overleg met toekomstige bewoners willen de onderzoeken hoe groot de belangstelling is voor collectieve (moes-) tuinen, bergingen, klus-schuren en bijvoorbeeld ook deel-auto’s. Waarom zou je allemaal een eigen auto hebben, die een groot deel van de tijd ongebruikt op straat staat? Het delen van auto’s betekent niet alleen minder auto’s op straat (en dus meer ruimte voor leukere dingen), maar is natuurlijk ook gewoon onderdeel van een duurzamer manier van leven.

Wanneer start de verkoop van het project?

Wij verwachten dat de verkoop van de 1e woningen in dit gebied op z'n vroegst start in de 2e helft van 2018. 

Zijn deze woningen al een keer eerder gebouwd zodat ik ze kan bekijken?

De woningen zijn nog niet eerder gebouwd. 

Hoe lang duurt de bouw en wanneer worden de 1e woningen opgeleverd?

Op de pagina nieuws of planning lees je wanneer de bouw van de woningen start en wanneer verwacht wordt dat de eerste woning opgeleverd wordt. Staat het er nog niet bij? Dan is het waarschijnlijk nog niet bekend.

Vragen over de woningen

Welke makelaar verkoopt de woningen?

Het makelaarsteam is op dit moment nog niet bekend. 

Is mijn favoriete woning nog beschikbaar?

In de 1e fase van Proeftuin Erasmusveld worden straks Stadswoningen en Appartementen aangeboden. De prognose is dat de start verkoop in december 2018 gaat starten. Houdt de website in de gaten voor meer informatie. Je kunt het woningaanbod volgen op de pagina woningen.

Is er al verkoopdocumentatie beschikbaar?

Wanneer de verkoop start vind je alle verkoopdocumentatie van de woningen bij je favoriete woning of in de Mijn Eigen Huis omgeving. Zijn de woningen nog niet in verkoop? Dan zijn we nog hard aan het werk om alle verkoopdocumentatie gereed te maken!

Wie bouwt de woningen?

De woning wordt gebouwd door de aannemer. Je sluit de aannemingsovereenkomst ook met deze partij. Tijdens de bouw is deze aannemer jouw aanspreekpunt.

Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?

Indien er mogelijkheden zijn om de woning aan te passen naar eigen wens, vind je de meer-minderwerklijst bij de downloads op deze website.

Wanneer kan ik bij de kopersadviseur van de aannemer terecht?

Dat kan zodra je een woning gekocht hebt. Na het kopen van de woning word je door de kopersadviseur van de aannemer uitgenodigd voor een gesprek.

Zijn er al prijzen voor meerwerk opties bekend?

Zodra de meerwerk opties bekend zijn, worden deze online geplaatst. Deze bekijk je op de pagina woningen onder het betreffende bouwnummer bij het kopje 'downloads' op deze website óf in je Mijn Eigen Huis omgeving.

Waar kan ik de plattegronden van de woningen downloaden?

Wanneer de plattegronden van de woningen klaar zijn, kan je ze bekijken bij het bouwnummer of woningtype op de pagina woningen.

Welk energielabel heeft de woning/het appartement?

Alle nieuwbouwwoningen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.

Duurzaamheid, zowel in de huizen als in de omgeving, is in dit plan erg belangrijk. Daarom is voor ons een vereiste dat alle woningen zo energiezuinig als mogelijk zijn. In de omgeving hebben wij veel aandacht voor het bestaande groen en zullen, waar het kan, elementen hergebruiken. Zo kan gekapt hout terugkomen in een natuurspeelplaats.

Vragen over Mijn Eigen Huis

Wat is Mijn Eigen Huis?

Mijn Eigen Huis is een persoonlijk account waar je jouw favoriete woningen beheert, documenten kunt downloaden, nieuwsberichten kunt lezen en voorkeuren doorgeeft als de verkoop is gestart. Je hebt maar 1 account nodig voor alle BPD websites.

Waarom is een account van Mijn Eigen Huis nodig?

Met een persoonlijk account van Mijn Eigen Huis zie je in 1 overzicht wat jouw favoriete woningen zijn, geef je digitaal jouw voorkeuren door als de verkoop start en beheer je jouw voorkeuren gewoon online.

Hoe maak ik een account aan?

Een volledige uitleg voor het aanmaken van een Mijn Eigen Huis account, vind je onder Service op de pagina Mijn Eigen Huis.

Waarom moet ik mijn account via e-mail bevestigen?

Om zeker te weten dat jij zelf het account hebt aangemaakt ontvang je een e-mail om je account te bevestigen. Zodra je dit hebt bevestigd kun je inloggen in Mijn Eigen Huis.

Ik heb een account aangemaakt maar ik krijg geen e-mail om het te bevestigen

Het kan zijn dat de e-mail in je spam/ongewenste e-mail of junkmail terecht is gekomen.

Het lukt niet om een account aan te maken

Check of je gebruik maakt van een geldig e-mailadres.
Heb je een vinkje geplaatst bij Privacy Statement?
Voldoet je wachtwoord aan de gestelde regels?

 • Tenminste 1 kleine letter
 • Tenminste 1 getal
 • Tenminste 1 hoofdletter
 • Tenminste 1 speciaal teken ! # $ % - _ = + < >
 • Minimaal 8 en maximaal 20 tekens

Mijn wachtwoord wordt niet geaccepteerd bij het aanmaken van een account

Het wachtwoord moet bestaan uit:

 • Tenminste 1 kleine letter
 • Tenminste 1 getal
 • Tenminste 1 hoofdletter
 • Tenminste 1 speciaal teken ! # $ % - _ = + < >
 • Minimaal 8 en maximaal 20 tekens

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Geen probleem. In het inlogscherm voer je je gegevens in en klik je op het vraagteken in het wachtwoord veld. Er wordt een e-mail naar je verzonden en kun je een nieuw wachtwoord aanmaken.

Ik heb al een account maar kan niet inloggen. Wat gaat er mis?

 • Log je in met het e-mailadres dat je hebt gebruikt toen je een account aanmaakte?
 • Ga na of je een geldig e-mailadres hebt. Een e-mailadres moet een @-teken bevatten en mag maar 1 punt achter de @ hebben.
 • Het wachtwoord vergeten? Vraag een nieuwe aan.
 • Zorg ervoor dat Caps Lock niet is ingeschakeld.

Kunnen mijn partner en ik afzonderlijk van elkaar een account aanmaken?

Ja dat is mogelijk. Echter per (toekomstig) huishouden mag slechts 1 keer ingeschreven worden op de woningen.

Hoe verwijder ik mijn account?

Jouw account verwijder je bij je persoonlijke gegevens in Mijn Eigen Huis. Een account kan alléén verwijderd worden als je niet gekoppeld bent aan een woning. Dat wil zeggen dat je geen koper of optant bent van een woning.

Ik heb een nieuw e-mail adres. Hoe kan ik nu inloggen?

Laat ons weten wat je nieuwe e-mail adres is, dan passen wij het voor je aan. Je kunt daarna gewoon inloggen met je nieuwe e-mail adres en je bekende wachtwoord.

Overige vragen

Kan ik beter een bestaand huis of een nieuwbouwhuis kopen?

Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de eerste jaren vrijwel niet. Daar komt bij dat je een nieuwbouwhuis ook nog eens helemaal kunt aanpassen aan je eigen wensen. Meer voordelen van nieuwbouw

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de bouwer opdracht om het project te bouwen.

Is er overlast te verwachten van de bouw voor de directe omgeving?

Overlast van de werkzaamheden tijdens de bouw is niet te voorkomen. De aannemer zal er alles aan doen om dit wel zo veel mogelijk te beperken.

Van wie koop ik de woning?

De grond koop je van Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld (OCWV). Dat is een samenwerkingsverband van BPD Ontwikkeling en de Gemeente Den Haag. Je sluit ook de koopovereenkomst de Ontwikkelingscombinatie. De aannemingsovereenkomst sluit je met de aannemer van het project. De aannemer bouwt jouw woning en is ook jouw aanspreekpunt tijdens de bouwperiode van jouw huis. Ook als je vragen hebt over meer- en minderwerk kun je bij de aannemer terecht.

De grondexploitatie wordt gevoerd door de OCWV en de feitelijke ontwikkeling zal geschieden door BPD. In de aanloop naar de planontwikkeling worden op en om de ontwikkellocatie samen met Woonpioniers verschillende activiteiten en initiatieven ontplooid om het gebied op de kaart te zetten en om in contact te komen met mensen die samen met ons willen meedenken over het realiseren van alle ambities voor Proeftuin Erasmusveld.

Hebben belangstellenden die in de gemeente wonen voorrang?

In Nederland kennen we vrije vestiging. Dit betekent dat iedereen gelijke kans heeft om een woning te kopen en er geen restricties zijn ten aanzien van de koop.

Hoe vindt de toewijzing van de woningen plaats?

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. We leggen je uit hoe de toewijzing van de woningen in zijn werk gaat op de pagina Woning kopen.

Wat is een ‘optie’ op een bouwnummer?

Een optie is een periode dat de woning exclusief voor een kandidaat is gereserveerd. In deze periode kun je al jouw vragen stellen en word je in de gelegenheid gesteld de woning aan te kopen. Het kan altijd voorkomen dat een optie op een bouwnummer nog vrijkomt.

Als ik een optie toegewezen heb gekregen, zit ik er dan direct aan vast?

Een optie is vrijblijvend. Tijdens deze periode is de woning of kavel exclusief voor jou gereserveerd. In deze periode worden al jouw vragen beantwoord en heb je de gelegenheid de woning of kavel te kopen.

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?

Na het (online) ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Wat betekent ca (circa)?

Bij een project dat nog in ontwikkeling is, zijn de koopsommen nog niet definitief vastgesteld. Om je toch een indicatie te geven wat de woningen gaan kosten werken we met een koopsomindicatie, aangeduid als ca (circa). Het is dus mogelijk dat de uiteindelijke verkoopprijzen afwijken van de eerder afgegeven koopsomindicatie.

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?

Vrij op naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% btw) en inclusief de notariskosten voor de overdracht.

Stel je vraag

Wil je weten wat wij met je gegevens doen? Klik dan hier voor ons privacy statement.

Het formulier is succesvol ontvangen

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?