Proeftuin Erasmusveld
Logo Logo

Veel gestelde vragen Proeftuin Erasmusveld

Waar vind ik informatie over het bestemmingsplan?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl staat uitgebreide informatie over het bestemmingsplan.

Hoeveel nieuwe woningen worden er in de wijk gebouwd?

In Erasmusveld worden door BPD uiteindelijk zo'n 350 woningen ontwikkeld. Dat worden vooral appartementen en stadswoningen, maar andere typen zijn ook mogelijk.

Wanneer start de verkoop en aan welke prijsklasse moet ik denken?

Wij verwachten dat de verkoop van de eerste woningen in dit gebied op z'n vroegst start in de 2e helft van 2018. 

Aangezien de prijzen van de woningen van veel factoren afhangen, kunnen wij hierover helaas nu nog niets zeggen. Wel streven we naar een breed prijsaanbod. Wil je meer meten, schrijf je in en wij houden je volledig op de hoogte.

Zijn er in de directe omgeving al voorzieningen als scholen, winkels en horeca aanwezig?

Erasmusveld ligt erg centraal. Met winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk en Leyweg in Den Haag, het hart van Wateringse Veld en de dorpse kern van Wateringen in de buurt zijn er veel winkels. educatieve voorzieningen, van kinderopvang tot basis- en middelbare scholen zijn goed te bereiken. Zeker met openbaar vervoer of fiets.

Zijn de woningen energiezuinig?

Duurzaamheid, zowel in de huizen als in de omgeving, is in dit plan erg belangrijk. Daarom is voor ons een vereiste dat alle woningen zo energiezuinig als mogelijk zijn. In de omgeving hebben wij veel aandacht voor het bestaande groen en zullen, waar het kan, elementen hergebruiken. Zo kan gekapt hout terugkomen in een natuurspeelplaats.

Waarom heet het project Proeftuin Erasmusveld?

Een proeftuin is een plek waar nieuwe ideeën en concepten worden beproefd en getest. En dat is zeker het geval bij Proeftuin Erasmusveld. De duurzame stadswijk die we voor ogen hebben is niet alleen toonaangevend op het gebied van duurzame, energiezuinige gebiedsontwikkeling maar ook als het gaat om delen van collectieve voorzieningen. In de aanloop naar de uiteindelijke ontwikkeling organiseren we op en rond de locatie verschillende activiteiten en evenementen om samen met potentiële bewoners te onderzoeken welke ideeën er leven bij belangstellenden en in pilots te onderzoeken welke ideeën het meeste kans van slagen hebben. Ook daarom spreken we van Proeftuin Erasmusveld. Voor bewoners van de nieuwe wijk is gezond eten vanzelfsprekend. Er zal ruimte worden ingeruimd voor het zelf verbouwen van fruit en groente. Dat past natuurlijk ook goed bij het rijke volkstuinverleden van deze plek. En dan samen met je buren genieten van zelfgemaakte appelmoes of aardbeien. Ook in letterlijke zin woon je hier straks in een ‘proef-tuin’.

Is het de nieuwe naam van het de wijk?

Proeftuin Erasmusveld is de naam van het BPD-project dat ontwikkeld wordt in de Erasmuszone van Den Haag. De Erasmuszone is een langgerekte groene strook –met water- langs de Erasmusweg, tussen de Lozerlaan en Station Moerwijk. Deze groene zone vervult een belangrijke rol in de ecologische structuur van de regio Haaglanden. De naam Proeftuin Erasmusveld zal straks mogelijk verdwijnen als de plannen voor de nieuwe wijk verder vorm krijgen. De stadswijk kan een geheel nieuwe naam krijgen of verder gaan onder de naam Erasmusveld.

Hoe “duurzaamheid” en “collectief” is Proeftuin Erasmusveld?

Duurzaamheid en collectiviteit zijn belangrijke begrippen in Proeftuin Erasmusveld. Duurzaamheid staat in Proeftuin Erasmusveld voor bewust en toekomstbestendig wonen. Natuurlijk zijn de woningen dus zo energiezuinig mogelijk en is er bijvoorbeeld veel ruimte voor waterberging. Maar duurzaamheid heeft ook betrekking op zorgvuldig omgaan met dat wat er al is. Bestaande bomen en struiken zullen zoveel mogelijk worden behouden of herplant. Sloopmateriaal van de volkstuincomplexen kan een onverwacht nieuw leven krijgen als basis voor kunstwerken in de openbare ruimte of misschien wel speeltoestellen.

Veel zaken die met energie en duurzaamheid te maken hebben zijn beter en goedkoper te organiseren als ze niet per woning, maar per buurt worden georganiseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor alternatieve energievoorzieningen als warmte-koude-opslag. Onderzocht wordt in hoeverre dergelijke zaken in Erasmusveld collectief kunnen worden geregeld. Collectiviteit kan ook tot uiting komen in het delen van andere zaken. In overleg met toekomstige bewoners willen de onderzoeken hoe groot de belangstelling is voor collectieve (moes-) tuinen, bergingen, klus-schuren en bijvoorbeeld ook deel-auto’s. Waarom zou je allemaal een eigen auto hebben, die een groot deel van de tijd ongebruikt op straat staat? Het delen van auto’s betekent niet alleen minder auto’s op straat (en dus meer ruimte voor leukere dingen), maar is natuurlijk ook gewoon onderdeel van een duurzamer manier van leven.

Komen er ook huurwoningen in Proeftuin Erasmusveld?

In Proeftuin Erasmusveld worden overwegend koopwoningen ontwikkeld. Maar er zullen waarschijnlijk ook sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De menging van verschillende woningtypen, prijsklassen en eigendomstypen sluit aan bij de ambitie een duurzame wijk te maken waar verschillende mensen prettig met elkaar samenleven.

Op dit moment is het nog niet bekend welke corporatie deze woningen zal beheren. Meer informatie over de huurwoningen in Proeftuin Erasmusveld is daarom niet te geven. Voor meer informatie over sociale huurwoningen kunt je het beste contact opnemen met de gemeente Den Haag en woningcorporaties in stadsdeel Escamp.

Hoe kan ik me inschrijven?

Op dit moment is het mogelijk om je via deze website te registreren als belangstellende. Je wordt dan via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang.

Welke voorzieningen komen er?

Proeftuin Erasmusveld ligt erg centraal. Met winkelcentrum Leyweg om de hoek en In de Bogaard in Rijswijk op 10 autominuten afstand. Ook in winkelcentrum Hoge Veld en in de dorpskern van Wateringen zijn veel dagwinkels en restaurants. Educatieve voorzieningen, van kinderopvang, lagere en middelbare scholen zijn in de buurt. En zeker met openbaar vervoer of fiets goed te bereiken. Op de kaart met voorzieningen zijn alle voorzieningen in de omgeving aangegeven.

In Proeftuin Erasmusveld zelf komen geen winkels of scholen. Wel zijn er plannen voor een paviljoen midden in de wijk. Wat daar precies in komt is nog niet bekend en zal -mede in overleg met toekomstige bewoners- nader worden onderzocht.

Blijven de volkstuinen bestaan?

Een deel van Proeftuin Erasmusveld wordt gerealiseerd op de plek waar voorheen twee volkstuincomplexen stonden. De voormalige volkstuinhuisjes en een deel van het oude groen zijn verwijderd. Het groen en vrijgekomen afvalmateriaal is zoveel mogelijk hergebruikt op de huidige locatie, die tijdelijk wordt gebruikt door 5 tiny house bewoners. Ook is een tijdelijke stadsakker op locatie gerealiseerd. Stadsboerin Suzanne Monnier verbouwt samen met vrijwilligers seizoensgroenten op basis van permacultuur. 

Welke sportvoorzieningen zijn er of komen er nog?

Direct naast Proeftuin Erasmusveld is de sportaccommodatie van de voetbalvereniging SVH / Celeritas. Hockeyclub Wateringse Veld is sinds 2017 gevestigd op de hoek van de Leyweg en Noordweg, het is een multifunctionele accommodatie op het oude Celeritas-terrein.

Wie zijn de ontwikkelaars?

Proeftuin Erasmusveld wordt gerealiseerd door Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld (OCWV). Dat is een samenwerkingsverband van BPD Ontwikkeling en de Gemeente Den Haag. De grondexploitatie wordt gevoerd door de OCWV en de feitelijke ontwikkeling zal geschieden door BPD. In de aanloop naar de planontwikkeling worden op en om de ontwikkellocatie samen met Woonpioniers verschillende activiteiten en initiatieven ontplooid om het gebied op de kaart te zetten en om in contact te komen met mensen die samen met ons willen meedenken over het realiseren van alle ambities voor Proeftuin Erasmusveld.

Stel je vraag

Wil je weten wat wij met je gegevens doen? Klik dan hier voor ons privacy statement.

Het formulier is succesvol ontvangen

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?